Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası

Yasamal rayon MKS-i

Yeni kitablar
Seçilmiş əsərləri. POSPER MERİME
27 Sentyabr , 2017

Məşhur fransız yazıçısı  dünya ədəbiyyatının ən istedadlı yazıçılarındandır. Xalq yaradıcılığı nümunələrini, ümumiyyətlə, başqa xalqların həyat və məişətini  öyrənməyə maraq Merimedə tarixi keçmişə, həm Avropada, həm də başqa ölkələrdə baş vermiş tarixi hadisələri öyrənməyə, tədqiq etməyə meyil də gücləndirmişdi.

Merimeni dünya məşhurlaşdıran onun novellalarıdır. Bu novellalar bəzən çox yığcam, bəzən isə iri, hətta povest həcmindədir.

Merime həm də pyesləri müəllifidir. Yazıçının yeganə böyük romanı”ıx Kari dövrünün xronikası”adlı əsəridir.Bu əsəridir.Bu əsərdə o,Varfolomey gecəsinin hadisələrinin, katoliklərlə protestantların mübarizəsinin bədii təsvirini vermişdir