Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası

Yasamal rayon MKS-i

Yeni kitablar
Ana Hatlarıyla Hollanda Tarihi (De Canon)
11 İyul , 2018

Sevgili Okuyucular.

Hollanda ulusu, başlangıcı asırlarca öncesine uzanan bir tarihe sahiptir.Zaman içerisinde bir çox dönüşüm yaşamiş ama gelişiminin birbirini takip eden her aşamasında kendisini adeta yeniden keşfederek, daima Hollandalı olaraq tanımlanabilecek şekilde kalmayı başarmıştır .Bir süre önce Hollandada, bu gelişimin farklı safhalarının ve karakteristik özelliklerinin uzmanların üzerinde uzlaşmaya vardıgı bir şekilde özetlenmesinin, özellikle yeni kuşaklar acısından yararlı olacagına karar verilmiştir.Hiç şüphe yok ki, tarihimizin farklı sahfaları ile ilgili daima birbirinden farklı görüşler olacaktır. Ayrıca, kişinin kendisini günümüzden soyutlamasının zor olduğu da bir gerçektir.Bu itibarla,tarihi, geçmişin yanısıra aynı zamanda halihazırdqaki koşulları ve görüşleri de yansıtmaktadır.Mamafih, Hollandadakı tarihçilerin büyük bir kısmı ,Hollanda tarih ve kültürünün ana hatlarını bir arada ele alan De Cononun bir ulus olaraq Hollandalıların tarihine,bugünün perspektifinden adlı bir bakış açısı ile yaklaştığı konusunda hemfikirdir.