Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası

Yasamal rayon MKS-i

Əhmədova A.Ş., Əliyeva X.T. "XX ƏSR MÜASİR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA UŞAQ OXUSU NÜMUNƏLƏRİ "(monoqrafiya)

Əhmədova A.Ş., Əliyeva X.T. XX ƏSR MÜASİR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA UŞAQ OXUSU NÜMUNƏLƏRİ (monoqrafiya). – Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 2022. – 222 s. “XX əsr müasir Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq oxusu nümunəl

Qorxu və Titrəmə

Søren Aabye Kierkegaard [Sören Obyu Kyerkeqor] (1813-1855) danimarkalı filosof, teoloq və şairdir. Ekzistensializmin ilk təmsilçisi olaraq qəbul edilən Kyerkeqor, metafora, ironiya və məsəllərin özünəməxsus diliylə əxlaq, mənəviyya

BU GÜNÜ MARKETİNQİ 3

Alver, alıb-satmaq bizim ruhumuzdadır. Bəlkə də ruhumuza hopub. Tarixi də çox qədimdir. Gözə görünən və görünməyən çox şeyləri alıb-satmaq olur, bunu etmişik. Bu baxımdan satış bizim üçün çox ciddi problem

Beriya Müəmması, Dilqəm Əhməd Ruslan Rəhimov

Kitabda Azərbaycan Cümhuriyyəti dönəmində Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının agenti olmuş, sonralar Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının ikinci liderinə çevrilmiş Lavrenti Beriyanin Bakıdakı fəaliyyətindən bəhs edilir.

Gülarə Munis “Münisin deyimləri” Bakı, “MBM”, 2015, 120 səh.

 “Munisin deyimləri” müəllifin on səkkizinci kitabıdır. Kitaba G.Munisin müxtəlif vaxtlarda dediyi ana sözü, nənə öyüdü, ibrətli və hikmətli kəlamları, gənclərə tövsiyyə və nəsihətləri cəm olunub. Kitabı yazmaqda