Yasamal rayon Mərkəzi kitabxanası

Yasamal rayon MKS

Vaqif Mustafazadə Əfsanəvi, tarixi, həyatı, yaradıcılığı

Bu kitabda Azərbaycan musiqi mədəniyyətində görkəmli yer tutan, caz və muğamı özünəməxsus şəkildə sintez edən, yeni və ecazkar bir musiqi janrı yaradan improvizə Ustadı Vaqif Mustafazadənin qısa, lakin çox mənalı həyatından

Musiqi dünyası

“Musiqi Dünyası”jurnalının növbəti sayını sizə təqdim edirik.15 ildir ki, Azərbaycan mənəvi həyatında mühüm rol oynamış, müasir dövrdə alimlərin, musiqiçilərin, kulturoloqların müasir dövrün ən aktualproblemiləri müz

100 Böyük Azərbaycanlı

Bu ensiklopedik nəşrdə Azərbaycanın yüz böyük görkəmli şəxsiyyətinin bioqrafiyası. Siyasi və mədəni fəaliyyəti haqqında qısa məlumatlar toplanmışdır. Doğulduğu dövrdən və məkandan aslı olmayaraq, bu şəxsiyyətlərin ha

Rauf Imanov Oqday Rəcəbov.

Azərbaycan milli bəstəkarlıq məktəbinin tanınmış  nümayəndələrindən biri  də  Oqtay  Məmmədağa oğlu Rəcəbovdur. Bəstəkar, alim və pedaqoq  O.Rəcəbov yaradıclıq yoluna  XX ƏSRİN 70-ci illərind

Muammər Öztürk MƏN İNANIRAM.

İman əsaslarının ehmal edildiyi, başqa sözlə, qəlblərin ac olduğu bir dönəmdə ilk növbədə bu həyatı məsələlərin üzərində durmaq lazımdır. Ac adamın əvvəlcə qarnı doyurulduğu kimi, ac könülləri də Allaha, mələklər