Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası

Yasamal rayon MKS-i

Meyxoş Abdulla Əsir Qadın

Oxuculara təqdim olunan “Əsir qadın” roman müəllifin sayca yeddinci kitabıdır. Əsər Səidə adlı gənc bir qadının üç erməni əsirliyində keçirtdiyi məşəqqətli, işgəncələrlə dolu əsirlik həyatından bəhs edir. Ağlag

Azər Abdulla Kəpənək bayramı

Erməni, türk münasibətlərdən bəhs edən bu kitab heç bir artırma, şişirtməyə yol verilmədən qərərsiz, obyektiv olaraq klassik üslubda qələmə alınmışdır. Dəfələrlə ermənilər tərəfindən törədilmiş yandırıcı-yaxıc

Kamal Abdulla

Kitab müəllifin sənətkarlıq, ədəbyyat, həyat  barədə 1980-ci illərdən üzü bəri yazdığı, “Əvvəl-axır yazılanlar” və “Yolun əvvəli və axırı” adlı əsərlərində toladığı və müxtəlif qəzet, dərgilərdə