Yasamal rayon Mərkəzi kitabxanası

Yasamal rayon MKS

ƏHMƏD HƏMDİ TANPINAR SAATLARI QURMA İNSTİTUTU

Əhməd Tanpınarın poeziyası simvolist düşüncədən qaynaqlanır. Bəzən eyni ifadə tərzi romanlarına da sirayət eləyir. Amma daxili metafizik meyillərini və estetik narahatlıqlarını şeirdə əks etdirdiyi halda sosial mövzuları

HENRİX HEYNE SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

XlX əsr alman şairi və jurnalisti Kristian İohan Henrix Heyne 13 dekabr 1797-ci ildə Almaniyanın Düsseldorf  şəhərində dünyaya gəlmişdir. İlk  təhsilini yeri katolik liseydə almş kiçikyaşlı Henrixdə  xristian dini

SAMUEL BEKKET SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Dünya şöhrətli yazıçısı, şair və dramaturq Samuel Bekket 13 aprel 1906-cı ildə Dublində (İrlandiya) andan olub.S.Bekket dünya ədəbiyyatı tarixində daha çox Absurd Teatrının yaradıcısı kimi (Ejen İonesku ilə birgə) qalır. On

ANTUAN DE SENT EKZÜPERI SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Məşhur  franzıs yazıçısı, şair və peşəkar hərbi təyyarəç i  Antuan de Sent-Ekzüperi 1900-cü ildə Fransanın Lion şəhərində anadan olmuşdur. Birinci Dünya Müharibəsi  İllərində döyüş tapşırıqlarında h

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ MÜVƏKKİLİ (OMBUDSMAN) UŞAQ HÜQUQLARI KONVENSİYASI

Bu vəsait BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyası,eləcə də müxtəlif beynəlxalq sənədlər, yerli və xarici materiallardan istifadə edilməklə ölkə  təcrübəsinə uyğunlaşdırılmaqla insan hüquqları bazasında uşaq hüquqların