Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası

Yasamal rayon MKS-i

Daşdəmirin nağılı.

“Uşaqgəncnəşr”in 1952-ci ildə nəşr etdiyi  “Ağ atlı oğlan” kitabından götrülüb.

Səməd Behrəngi. Balaca Qara Balıq.

Səməd Behrəngi Cənubi Azərbaycanın ən istedadlı uşaq yazıçılardandır. Bu kitaba onun altı hekayəsi salınmışdır.Bütün hekayələrdə nəciblik, azadlıq idealları tərənnüm edilir, kapitalist dünyasındakı yoxsulluq, hüquqsuzl

Heydər Əliyev irsinin kitabxanalarda təbliği

Tərtibçidən 2018-ci ildə Azərbaycan dövlətçilik tarixində müstəsna xid-mətləri olan görkəmli ictimai-siyasi, dövlət xadimi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 95 illik yubileyi tamam olur. Azərbaycan

PSIXOLOGIYA

Dərslikdə “Psixologiya” proqramına (2005) müvafiq olaraq psixologiyanın predmetri və  metodları, fəaliyyət və ünsiyyət, şəxsiyyətin fərdi psixi proseslər və hallar, şəxsiyyətin fərdi psixi xassələri, yaş və pedaqoji p

ƏMRULLA PAŞAYAYEV, FƏRRUX RÜSTƏMOV. PEDAQOGİKA.

Kitabda müasir elmin və pedaqoji təcrübənin naiyyətləri əsasında pedaqogikanın predmeti,  aksioloji, nəzəri və texnoloji məsələləri geniş planda təqdim olunmuşdur. Dərs vəsaiti yeni  mövzular, dünya pedaqoji prosesind