Yasamal rayon Mərkəzi kitabxanası

Yasamal rayon MKS

ƏLİ KƏRİM SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ l cild

Əli Kərim 1931-1969-cu illərdə yaşamışdır. Göyçay  şəhərində  anadan  olmuş  sənətkar  1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Unversitetinin  filologiya fakultəsinə daxil olmuş, sonralar Moskvada M.Qorki ad

Tahir Salahov Biblioqrafiya

Azərbaycan  Milli  Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından nəşr etdiyi Tahir Salahov haqqında ilk  bibloqrafik  göstərici rəssamın 85 illik yubleyinə həsr olunmuşdur.Vəsait rəssam

ADİLXAN BAYRAMOV SƏMƏD VURĞUN: MİLLİ VƏ ÜMUMBƏŞƏRİ

Kitabda ilk dəfə olaraq Səməd Vurğun yaradıcılığında millilik və ümumbəşərilik mövzususistemli şəkildə və çağdaş tələblər baxımından öyrənilir. Bu məqsədlə şairin bədii əsərləri, onlarınmüəyyən səbəblərlə bağ

SƏMƏD VURĞUN AZƏRBAYCAN TARİXİ ROMAN(1934-1935)

Ustad şair Səməd Vurğun “Azərbaycan (tarixi poema, 1934-1935)” əsəri müəllifin öz avtofqrafı olan əlyazma əsasında ilk dəfə nəşr edilir. Kitabda əsərin tarixçəsi-yazılma səbəbi, qələmə alındığı tarix, neçə və hans

Osman Nuri TOPBAŞ KÖNÜL BAĞÇASINDAN SƏADƏT DAMLALARI.

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumları İş Üzrə Dövlət Komitəsinin icazəsi ilə nəşr olunmuşdur.