Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası

Yasamal rayon MKS-i

Ги Де МОПАССАН " Пьшка "

Женская красота и все типы женщин: от графинь  до  плетеьщиц стульев, от стройных  девушек до «Пышек».  а также неизменно актуальн

Олдос Хаксли ШУТОВСКОЙ ХОРОВОД

Творческая  богема послевоенного  Лондона дватцатых годов… Утраченные иллюзии, жажда сиюминутных наслаждений… «Актерство» как фо

SOMERSET MOEM - Seçilmiş əsərlər.

Yaradıcılığa erkən  yaşlarından  başalyan ingilis nasiri, drmaturqu, esseisti və ədəbi  tənqidçisi  Ulyam  Somerset Moem (1874-1965) diplomat ailəsində doğulmasına, tibb təhsili  alınmasına, baxmayaraq,

VLADİMİR NABOKOV Seçilmiş əsərləri

1899-cu ildə Snakt-Peterburq  şəhərində  varlı zadəgan ailəsində anadan olan, 1917-ci il sosialist inqilabdan sonra  isə ABŞ-a köçən Vladimir Vladimiroviç Nabokov rus mühacirət  ədəbiyyatının ən intellektual v

NƏCİB FAZİL QISAKÜRƏK Seçilmiş əsərləri

XX əsr Türk ədəbiyyatının böyük simalarından olan Nəcib Fazil Qısakürək 1904-cü il mayın 26-da İstanbulda anadan olmuşdur.Ədəbiyyata “Hörümçək toru” (1925), “Kaldırımlar” (1928) və s. şeri kitabları ilə gələn şa