Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası

Yasamal rayon MKS-i
Haqqımızda
21 Dekabr , 2015

 

Kitabxana mədəniyyət tariximizin parlaq səhifəsi, ayrılmaz tərkib hissəsidir. Böyük və qədim tarixi keçmişi olan Azərbaycan xalqı kitabxanaları yüksək qiymətləndirmiş, onu sevmiş, qayğı  göstərmiş, əsrdən-əsrə, nəsildən- nəslə böyük bir yadigar kimi ötürmüş, qoruyub saxlamışdır.

   Yasamal rayon MKS-inin Mərkəzi kitabxanası (M. Ş. Vazeh adına kütləvi kitabxana) 1978- ci ilin oktyabr  ayında təşkil olunub. Kitabxananın  ümumi sahəsi 123 kvm-dir. Yasamal rayon MKS-inin kitab fondunun ümumi həcmi 333.238, oxucu sayı 49.578-dir. Yasamal rayon MKS-i Mərkəzi Kitabxana və  4 filial ilə fəaliyyət göstərir. Kitabxananın Azərbaycan və rus bölmələri var. 

 Mərkəzi kitabxana H. Zərdabi 68 ünvanda yerləşir.

 2011 –ci ildə Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana  Sistemləri yaradılarkən M. Ş. Vazeh adına  kütləvi kitabxanaya Mərkəzi Kitabxana statusu verilmişdir. Libmks.az  adlı saytda Bakı şəhərinin bütün  kitabxanalarının linklərini görmək olar.

Dövrü mətbuat

Respublika

Azərbaycan

Yeni Azərbaycan 

Azad Azərbaycan

Xalq

Mövqe

Kaspi

İki sahil

Səs

Бакинский рабочий

Вышка

Mədəniyyət

Ülfət

Yeni Təfəkkür

Yasamal rayon MKS-nin direktoru: Məmmədova Lətifə  Adil qızı


Yasamal  rayon MKS – nin  1№-li kitabxana filialı

Müdiri: Qasımova  Mətanət Nuru qızı

Ünvan: Yasamal r-n, N. Nərimanov küç.,51/53

 Əlaqə telefonu: 539-56-85

Elektron poçt ünvanı: yasamal.1@list.ru

 Yasamal rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan 1 №-li kitabxana filialı 2011-ci  ilədək  Əliağa Vahid adına kitabxana – muzey kimi fəaliyyət göstərmişdir.Kitabxana 1925-ci ildə yaradılmışdir. Kitabxananın sahəsi 312 kv.m-dir.

Yasamal rayon MKS-nin 2№-li kitabxana filialı

Müdiri: Əmirova Yəmən Məmməd qızı

Ünvan: H. Cavid pr., 522-ci, bina «a» ,b.I

Əlaqə telefonu: 538-05-09

Elektron poçt ünvanı: ashaiq2saylifilial@mail.ru

Yaranma tarixi 1953-cü il.

Yasamal rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan 2№-li kitabxana filialı 2011-ci ilədək Abdulla Şaiq adına-uşaq kitabxanası kimi fəaliyyət göstərmişdir. Kitabxana 1953-cü ildə yaranmışdır. Sahəsi 159m2 –dir.

Yasamal rayon MKS-nin 3 №-li kitabxana filialı

Ünvan: Yasamal rayonu  M. Seyidov  küç.. 51

Müdir: Xudayarova  Arzu  Şakir qızı

Əlaqətelefonu: 432 -78-25

Elektronpoçtünvanı:yasamal.3@mail.ru

Yasamal rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan 3№-li filial 2011-ci ilədək Q.Musabəyov adına kütləvi kitabxana kimi fəaliyyət göstərmişdir. Kitabxana 1957-ci ildə yaranmışdir. Kitabxananın sahəsi 195m2 –dir.


Yasamal rayon MKS-nin 4№-li kitabxana  filialı

Ünvan: Yasamal r-n , Dağlı küç..,2

Müdiri: Abbasova Turanə Nurəddin qızı

Əlaqə telefonu:539-69-46

 Elektron poçt ünvanı: turana.amirova.87@mail.ru

Yaranma tarixi: 1904-cü il

Yasamal rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan 4№-li kitabxana filialı 2011-ci ilədək Natəvan adına uşaq kitabxanası kimi fəaliyyət göstərmişdir. Kitabxana 1904-cü ildə yaranmışdır.Kitabxananın sahəsi 280 m2dir. 

Struktur

 

Məmmədova  Lətifə Adil  qızı

https://az.wikipedia.org/wiki/L%C9%99tif%C9%99_M%C9%99mm%C9%99dova

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B

https://www.trend.az/azerbaijan/society/2186416.html


Direktor
__________________

 

Vəliyeva Könül Nizami  qızı -

Direktor müavini

 ___________________

 

Qafarova Yeganə Əhməd qızı -

Oxuculara xidmət şöbəsinin müdiri

 ___________________

Sirinova Samirə Vahid qızı -

Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsinin müdiri

 ___________________

 

İsmayılova Aysel Ədalət qızı -

Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri

____________________

 

Hüseynova Kifayət Namizəd qızı -

Kİtabxana- biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin müdiri

___________________

 

Heydərova Təranə Qulu qızı -

İnformasiya- resurs şöbəsinin müdiri

____________________

 

Namazova Sevil Murad  qızı -

Uşaq şöbəsinin müdiri