Yasamal rayon Mərkəzi kitabxanası

Yasamal rayon MKS
Haqqımızda
21 Dekabr , 2015

 

Kitabxana mədəniyyət tariximizin parlaq səhifəsi, ayrılmaz tərkib hissəsidir.Böyük və qədim tarixi keçmişi olan Azərbaycan xalqı kitabxanaları yüksək qiymətləndirmiş, onu sevmiş, qayğı  göstərmiş, əsrdən-əsrə, nəsildən- nəslə böyük bir yadigar kimi ötürmüş, qoruyub saxlamışdır.

   Yasamal rayonunun Mərkəzi kitabxanası (M. Ş. Vazeh adına kütləvi kitabxana) 1978 –ci ilin oktyabr  ayında təşkil olunub. Kitabxananın  ümumi sahəsi 123 kvm-dir. Yasamal rayon MKS-nin kitab fondunun ümumi həcmi 339.973, oxucu sayı 46.928-dir. Yasamal rayon MKS-i (Mərkəzi kitabxana) 4 filial ilə fəaliyyət göstərir. Kitabxananın Azərbaycan, rus, eyni zamanda uşaq şöbələri var. Hər yaşda oxucu kütləsi kitabxanamızdan faydalanır.

 Mərkəzi kitabxana H. Zərdabi 68 ünvanda yerləşir.

 2011 –ci ildə Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana  Sistemləri yaradılarkən M. Ş. Vazeh adına  kütləvi kitabxanaya Mərkəzi Kitabxana statusu verilmişdir. Yasamal rayon  Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana  Sisteminin tərkibində fəaliyyət göstərən informasiya resurs şöbəsi elə həmin ildə öz işinə başlamışdır.Libmks.az adlı saytda Bakı şəhərinin bütün  kitabxanalarının linklərini görmək olar.

Yasamal rayon MKS-nin direktoru: Quliyeva Vəfa Ramiz qızı


Yasamal  rayon MKS – nin  1 saylı filialı

Müdiri: Qasımova  Mətanət Nuru qızı

Ünvan: Yasamal r-n, N. Nərimanov küç.,51/53

 Əlaqə telefonu: 539-56-85

Elektron poçt ünvanı: yasamal.1@ list.ru

 Yasamal rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan 1 saylı filial 2011-ci  ilədək  Əliağa Vahid adına kitabxana – muzey kimi fəaliyyət göstərmişdir.Kitabxana 1925-ci ildə yaradılmışdir.Kitabxananın sahəsi 312kv.m-dir.

Dövrü Mətbuat

Qəzetlər

Mədəniyyət qəzeti

Azərbaycan qəzeti

Jurnallar

Mədəni həyat


Yasamal rayon MKS-nin 2 saylı filialı

Müdiri: Əmirova Yəmən Məmməd qızı

Ünvan: H. Cavid pr., 522-ci, bina «a» ,b.I

Əlaqə telefonu: 538-05-09

Elektron poçt ünvanı:a.shaiq2 saylıfilial@mail.ru

Yaranma tarixi 1953-cü il.

Yasamal rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan 2 saylı filial 2011-ci ilədək Abdulla Şaiq adına-uşaq kitabxanası kimi fəaliyyət göstərmişdir.Kitabxana 1953-cü ildə yaranmışdır.Sahəsi 159m2 –dir.

Dövrü Mətbuat

Qəzetlər

 Azərbaycan

Mədəniyyət

Jurnallar

Elli jurnal

Baladili


Yasamal rayon MKS-nin 3 saylıfilialı

Ünvan: Yasamalrayonu M. Seyidovküç.. 51

Müdir: XudayarovaArzuŞakirqızı

Əlaqətelefonu: 432 -78-25

Elektronpoçtünvanı: 3saylıyasamal@mail.ru

Yasamal rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan 3 saylı filial 2011-ci ilədək Q.Musabəyov adına kütləvi kitabxana kimi fəaliyyət göstərmişdir. Kitabxana 1957-ci ildə yaranmışdir. Kitabxananın sahəsi 195m2 –dir.

Dövrü Mətbuat

Qəzet

Respublika qəzeti

Mədəniyyət qəzeti

Jurnallar

Mədəni- həyat

Elli


Yasamal rayon MKS-nin 4 saylı filialı

Ünvan: Yasamal r-n , Dağlı küç..,2

Müdiri: Abbasova Turanə Nurəddin qızı

Əlaqə telefonu:539-69-46

 Elektron poçt ünvanı:x-n.kitabxana@ramler.ru

Yaranma tarixi: 1904-cü il

Yasamal rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan 4 saylı filial 2011ci ilədək Natəvan adına uşaq kitabxanası kimi fəaliyyət göstərmişdir.Kitabxana 1904-cü ildə yaranmışdır.Kitabxananın sahəsi 280 m2dir.

Dövrü Mətbuat

Mədəniyyət qəzeti

Jurnal

Elli

Bala dili

 

Struktur

 

Quliyeva Vəfa Ramiz qızı

Direktor
__________________

 

Qasımova İradə Mənsim qızı -

Direktor müavini

 ___________________

 

Qafarova Yeganə Əhməd qızı -

Oxuculara xidmət şöbəsinin müdiri

 ___________________

Sirinova Samirə Vahid qızı -

Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsinin müdiri

 ___________________

 

İsmayılova Aysel Ədalət qızı -

Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri

____________________

 

Hüseynova Kifayət Namizəd qızı -

Kİtabxana- biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin müdiri

___________________

 

Heydərova Təranə Qulu qızı -

İnformasiya- resurs şöbəsinin müdiri

____________________

 

Namazova Sevil Murad  qızı -

Uşaq şöbəsinin müdiri