Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası

Yasamal rayon MKS-i
İnsan hüquq və azadlıqları
25 Aprel , 2017


Hər  kəsin  qanuni  yolla  istədiyi  məlumatı  axtarmaq, əldə  etmək, ötürmək,  hazırlamaq  və  yaymaq  azadlığı  vardır.  Kütləvi   informasiyanın  azadlığına  təminat  verilir. Kütləvi  informasiya  vasitələrində, o  cümlədən  mətbuatda  dövlət   senzurası  qadağandır.

“Uşaq  Hüquqları  haqqında  Konvensiya”nın  17-ci  maddəsinə  uyğun  olaraq  iştirakçı  dövlətlər  kütləvi  informasiya  vasitələrinin  mühüm  rol  oynadığını  qəbul  edir  və  təmin  edirlər ki,  uşaqlar  müxtəlif  milli  və  beynəlxalq  mənbələrdən   informasiya  və  materiallar,  xüsusən  uşağın  sosial,  mənəvi,  əxlaqi  rifahına,  habelə  sağlam  fiziki  psixi  inkişafına  kömək  edən  məlumatları  əldə  edə  bilsinlər.

Azərbaycan  Respublikasının  “Kütləvi  informasiya  vasitələri  haqqında”  Qanununun  34-cü  maddəsinə  müvafiq  olaraq  Dövlət  Teleradio  Təşkilatı  marifləndirici  proqramlar,  habelə  uşaq  və  yeniyetmələr  üçün  proqramlar  hazırlayır  və  yayımlatdırır.

“Uşaq  hüquqları  haqqında”  Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  15-ci  maddəsi  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyinə  müvafiq  olaraq  hər  bir  uşağın  əqli  və  fiziki  inkişafı  üçün  zəruri  olan  istənilən  məlumatı  axdarmaq,  əldə  etmək,  tətbiq  etmək  və  yaymaq  hüququ  vardır.

Lakin  Cinayət  Məcəlləsinin  242-ci  maddəsi  pornoqrafik  materialları  və  ya  əşyaları  yayma  və  ya  reklam  məqsədilə  qanunsuz   hazırlama,  yayma,  reklam  etmə,  habelə  pornoqrafik  xarakterli  nəşilər,  kino  və  ya  videomateriallar,  şəkillər  və  sair  əşyalar  ilə  qanunsuz  ticarətə  görə  cinayət  məsuliyyəti  nəzərdə  tutur.