Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası

Yasamal rayon MKS-i
Uşaq dünyası
11 İyul , 2018

Göy  qurşağı  bəzi  zamanlarda  göyü  bəzəyən  rəngarəng  bir  naxış  halına  gəlir.

Göy qurşağı  yalnız  bir  mənzərədir.  Yağış  damlalarının  və  günəş  şüalarının  birlikdə  meydana  gətirdiyi  bir  işıq  dəstəsidir.  Bu  işıq  dəstəsi  ortaya  çıxanda  seyr  etməklə  doymaq  olmur.

 Günəş  şüalarının  rəngləri

Günəş  şüası  müxtəlif  rənglərin  qarışığı  ilə  meydana  gəlir. Su, güzgü, büllur  kimicisimlər  günəş  şüalarını  rənglərinə  ayırır.

Yağış  damlaları  da  eyni  işi  görür.  Göy  qurşağının  meydana  gəlməsi  üçün  yağış  yağdığı  əsnada  Günəşin  çıxması  lazımdır.  Günəş  olmadan  yağış,  yağış  olmadan  Günəş  göy  qurşağını  meydana  gətirməz.

 

 Göy  qurşağı  nə  üçün  dairəvidir?

Göy  qurşağı  yarımdairə  şəklində  olub  sanki  bir  yerdə  başlayıb  bir  yerdə  bitir.  Yer  kürəsi  elips  formasında  kürə  şəklindədir.  Atmosfer  də  kürə  şəklində  Yeri  əhatə  edir.  Atmosfer  kürə  şəklində  olduğu  üçün  göy  qurşağı  da  eynilə  bir  yay  şəklindədir.  Allahın  yaratdığı  bir  çox  şeylər  həndəsidir.  Hər  şeyin  özünəxas  bir  şəkli  vardır. Cisimlərin  həndəsi  şəkilləri  Allahı  xatırladır.

 

Göy  qurşağındakı  sirlər

Göy  qurşağının  meydana  gəlməsi  üçün  həm  Günəşə,  həm də  yağışa  ehtiyac  var.  Əcəba,  yağışla  Günəş  göy  qurşağını  əmələ  gətirirlər?

Göy  qurşağının  rəngləri  hər  zaman  eyni  olur: Qırmızı,  narıncı,  sarı, yaşıl,  mavi,  göy  və  bənövşəyi. Bu  sıra  heç  bir  zaman  dəyişmir  və  qarışmır. Elə  isə  rənglərin  sırasına  yağış  damlaları  qərar  verir?

Göy  qurşağının  əmələ  gəlm əsi  üçün  milyonlarla  yağış  damlasının  birləşməsi  lazımdır.  Belə  olduğu  halda  gğy  qurşağı  hər  zaman  eyni  şəklə  sahib  olur. Ziq-zaq  olmur,  əyri  olmur,  yay  kimi  düz  olur.  Göy  qurşağı  hansı  şəklə  sahib  olacağını  niyə çaşmır?

Günəş  şüaları  rəngbərəng  olmağı, su  damlaları  bu  şüaları  əks  etdirməyi  özləri  seçmişdir?  İnsanlara  gözəl  mənzərə  göstərməyə  onlar  özü  qərar   vermişdir?  Təbii  ki, xeyir!  Bəs  onları  var  edən  sonsuz  qüdrət  sahibi kimdir?

Nə  yağış  damlaları,  nə  Günəş, nə  də  təbiət  gözəl  göy  qurşağını  var  edə  biləcək  elmə  sahibdir.  Yağışı,  Günəşi, təbiəti  və  bütün  kainatı  yaradan  Allahdır.