Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası

Yasamal rayon MKS-i
Uşaq dünyası
7 Avqust , 2018


Nigar Rəfibəyli 1913-cü il iyunun 23-də Gəncə şəhərində anadan   olmuşdur. Bakı Pedaqoji Texnikumunu  bitirmişdir (1930). Moskvada Pedaqoji  İnstitutda təhsilini davam etdirmişdir (1932-1936). Bakı kinostudiyasında  ssenari şöbəsində, eyni zamanda fəhlə-gənclər məktəbində (1930-1932), Azərnəşrdə bədii-ədəbiyyat şöbəsində tərcüməçi və redaktor, Uşaq gənc nəşrdə bədii ədəbiyyat şöbəsində redaktor (1937-1939) vəzifələrində işləmişdir. Xidmətlərinə görə "Şərəf" nişanı, orden və medallarla təltif olunmuşdur.

"Çadra" adlı ilk şeri 1928-ci ildə "Dan ulduzu" jurnalında dərc edilmişdir. 1934-cü ildə nəşr olunmuş ilk "Şerlər" kitabı Azərbaycan qadınlarının yeni həyat quruculuğunda iştirakından bəhs edir. "Dolores İbarruri" (1936) şeri ispan xalqının faşizmə qarşı qəhrəmanlıq mübarizəsinə həsr olunmuşdur. "Cəmilə" şeri Əlcəzair xalqının milli azadlıq mübarizəsinə həsr olunmuş qüvvətli lirik əsərlərdəndir.

Məhsəti Gəncəvinin rübailərini, Evripidin "İfigeniya", Fridrix Şillerin "Məkr və məhəbbət", Anton Çexovun "Vanya dayı", "Albalı bağı" dramalarını, E.L.Voyniçin "Ovod", O.Qonçarın "Bayraqdarlar" romanlarını, Əlişir NəvaiAleksandr PuşkinMixail LermontovTaras Şevçenko, Ş.Petöfi, A.Mitskeviç, A.Sereteli və başqalarının əsərlərini tərcümə etmişdir. Əsərləri xarici dillərə tərcümə olunmuşdur.

1981-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. Məzarı II Fəxri  Xiyabandadır.

 Elə bil ki, əkizdir,

Bir cüt xurma ağacı.

Dayanıbdır  yanaşı

Sahildə  bu  cüt bacı...

 Ayağını  dalğalar

Yalayır  ağacların.

Saçlarını  yağışlar

Darayır narın-narın.

 Onlara  heyran  olub

Elə  bil  Qara  dəniz.

Bu  körpə cüt bacılar

Həm  mehriban, həm əziz.

 Elə bil ki, əkizdir

Bir cüt xurma ağacı.

Dayanıbdır  yanaşı

Sahildə bu cüt bacı.